Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med

Your Business Tagline

Nämnden Svenska rum fastställde de svenskspråkiga grundskolornas, förskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider läsåret 2022–2023. I en enkät som elever, studerande, vårdnadshavare, personal och skolornas direktioner hade möjlighet att svara på, kartlades åsikter om arbets- och lovtider inför nästa läsår. Nämnden fastställde arbets- och lovtiderna enligt följande:

Höstterminen: torsdag 11.8.2022 - torsdag 22.12.2022 

Höstlov: måndag 17.10.2022 - fredag 21.10.2022 (vecka 42) 

Jullov: fredag 23.12.2022 - söndag 8.1.2023 

Vårterminen: måndag 9.1.2023 - lördag 3.6.2023 

Sportlov: måndag 20.2.2023 - fredag 24.2.2023 (vecka 8)

Antalet arbetsdagar under läsåret är 187. Grundskolorna och gymnasiet har möjlighet att anhålla om att byta ut en arbetsdag mot en arbetslördag. Under arbetslördagen följs arbetsordningen för den dagen som byts ut. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 2.6.2023. Abiturienternas sista arbetsdag är torsdagen 9.2.2023.

Nämnden Svenska rum fastställde de svenskspråkiga grundskolornas, förskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider läsåret 2021-2022. I en enkät som elever, studerande, vårdnadshavare, personal och skolornas direktioner hade möjlighet att svara på under oktober kartlades åsikter om arbets- och lovtider inför nästa läsår. Nämnden fastställde arbets- och lovtiderna enligt följande:


Höstterminen: onsdag 11.8.2021 - onsdag 22.12.2021

Höstlov: måndag 18.10.2021 - fredag 22.10.2021 (vecka 42)

Jullov: torsdag 23.12.2021 - söndag 9.1.2022

Vårterminen: måndag 10.1.2022 - lördag 4.6.2022

Sportlov: måndag 21.2.2022 - fredag 25.2.2022 (vecka 8)


Antalet arbetsdagar under läsåret är 188. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 3.6.2022.

Det här är ett stycke. Klicka en gång för att börja skriva in ditt eget innehåll. Du kan ändra teckensnitt, storlek, radhöjd, färg och mycket annat genom att markera delar och välja alternativ från verktygsfältet.