Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med

Your Business Tagline

Nämnden Svenska rum fastställde de svenskspråkiga grundskolornas och förskolornas arbets- och lovtider läsåret 2020-2021 enligt följande:


Höstterminen: tisdag 18.8.2020 – tisdag 22.12.2020

Höstlov: torsdag 15.10.2020 – fredag 16.10.2020

Jullov: onsdag 23.12.2020 – onsdag 6.1.2021

Vårterminen: torsdag 7.1.2021 – lördag 5.6.2021

Sportlov: måndag 22.2.2021 – fredag 26.2.2021 (vecka 8)

Nämnden Svenska rum fastställde de svenskspråkiga grundskolornas, förskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider läsåret 2021-2022. I en enkät som elever, studerande, vårdnadshavare, personal och skolornas direktioner hade möjlighet att svara på under oktober kartlades åsikter om arbets- och lovtider inför nästa läsår. Nämnden fastställde arbets- och lovtiderna enligt följande:


Höstterminen: onsdag 11.8.2021 - onsdag 22.12.2021

Höstlov: måndag 18.10.2021 - fredag 22.10.2021 (vecka 42)

Jullov: torsdag 23.12.2021 - söndag 9.1.2022

Vårterminen: måndag 10.1.2022 - lördag 4.6.2022

Sportlov: måndag 21.2.2022 - fredag 25.2.2022 (vecka 8)


Antalet arbetsdagar under läsåret är 188. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 3.6.2022.

0