Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med

Your Business Tagline

Elevråd

Elevrådet består av två medlemmar från varje klass. Valet av medlemmar sker genom sluten omröstning. Mandatperioden är en termin och därefter blir man suppleant för de nyvalda.Elevrådet träffas en gång per månad, eller vid behov. Medlemmarna har före mötet fått veta vilka aktuella ärenden ordföranden vill behandla men de får även komma med egna förslag till ärenden.Ibland får medlemmarna i uppgift att utreda vilken åsikt deras klass har om olika händelser som berör skolan och dess verksamhet. På varje möte utvärderar elevrådet skolans verksamhet. Efter mötet distribueras protokollet till varje klass.