Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med

Your Business Tagline

Samarbete mellan hem och skola


Skolan hoppas på stöd och förståelse från hemmen, då det gäller det gemensamma arbetet med fostran och undervisning. I frågor som rör barnets skolgång bör i första hand klassläraren kontaktas. Det är viktigt att ta kontakt och diskutera i tid.


Till elevernas föräldrar


- Stöd, hjälp och uppmuntra barnet i skolarbetet.

- Upprätthåll kontakt med barnets lärare.

- Ta del av den information som delges hemmet.

- Delta i föräldramöten och aktiviteter som ordnas av skolan eller skolans föräldraförening.


Vi rekommenderar:


- att eleverna inte startar för tidigt till skolan om morgnarna, så de inte behöver vänta onödigt länge på skolgården.

- att elevernas kläder och handdukar är märkta med elevens namn.

- att eleverna har byteskläder och handduk med sig de dagar de har gymnastik.

- att eleverna cyklar till skolan tidigast på åk 3 och att ALLA som cyklar till skolan, använder cykelhjälm.

- att eleverna använder inneskor.


- tillräckligt med sömn är viktigt för barnet, minst 10 h / natt.

- hemuppgifterna är en del av skolarbetet.

- föräldrarnas stöd och intresse är av ovärderlig hjälp i skolarbetet.

- ett gott uppförande lär vi oss redan hemma.

- det är bra med högläsning för barn, även sedan de lärt sig läsa.


Specialdiet


Om eleven p.g.a. sjukdom eller annan orsak inte kan äta all slags mat bör detta meddelas till skolköket. Vid behov skall läkarintyg uppvisas.


Elevförsäkring


Staden har en olycksfallsförsäkring för alla elever. Försäkringen gäller för verksamhet som ingår i arbetsplanen. Försäkringen ersätter avgifter för hälsovårdstjänster inom den offentliga sektorn. Försäkringsbolagets Lähitapiolas kontaktpersoner nås på telefonnumret 010 195104.Frånvaro


Om eleven p.g.a. sjukdom är borta från skolan bör frånvaron meddelas genast på morgonen i Wilma.


På vårdnadshavarens välmotiverade skriftliga anhållan kan klassläraren bevilja högst fem dagars och rektorn längre tids ledighet från skolan. Ansökan görs i Wilma. Meddela frånvaro till skolköket.


Skolbyte


Om eleven byter skola bör skolan i god tid underrättas.0