Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skunken dansar och skunken ler, värme sprider, lärdom med

Your Business Tagline

Kungsgårdsskolans värdegrund

Kungsgårdsskolan betonar i sin fostran och undervisning tolerans och respekt för människan.

Eleverna erbjuds en trygg och stimulerande inlärningsmiljö där den sociala och individuella utvecklingen beaktas allsidigt. Skolan vill ge alla elever en god självkänsla.

Kungsgårdsskolans verksamhetsidé

Kungsgårdsskolans hela verksamhet genomsyras av tanken att stöda och handleda eleverna i deras utveckling till positiva, ansvarskännande, empatiska personer med en god självkänsla. Eleverna lär sig goda seder och bruk samt lär sig skilja på rätt och fel.

Skolan vill ge alla elever likvärdiga inlärningsmöjligheter. Baskunskaperna att läsa, skriva, räkna och uttrycka sig ges särskild uppmärksamhet.


I Kungsgårdsskolan känner vi alla varandra vilket bidrar till att skapa en trygg atmosfär i skolan. Skolan blev färdig 1910. Den hemtrevliga skolbyggnaden finns i Köklax i västra Esbo. Bussarna stannar vid skolan och Köklax station ligger på promenadavstånd. Förutom vårt trevliga skolhus har vi all orsak att vara stolta över vår stora skolgård i naturnära miljö. Endast fantasin och skolans trivselregler sätter gränser för verksamheten under rasterna.

Tolerans, ansvar, hänsyn och artighet är centrala begrepp i skolans fostraridé. Vi jobbar mycket över klassgränserna. Eleverna uppmanas till att ta initiativ och att arbeta självständigt. Vi utgår från barnets nivå och möjligheter; Alla barn bör behandlas rättvist, men inte nödvändigtvis lika. Vi vill att alla elever ska lära sig söka kunskap och lära sig se kritiskt på den.

Både direktionen och föräldraföreningen jobbar aktivt för skolan och stöder dess verksamhet.

0